Category : Available Titles

of 14 pages

Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam

by Ahmad Munawar Ismail, Kamarul Azmi Jasmi

Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam merupakan sebuah buku yang berkisar kepada peranan akidah terhadap penghayatan akhlak para pelajar. Akidah daripada perspektif Islam diibaratkan seperti tunjan ...

Read More


Akta 757 : AKTA PENGURUSAN STRATA 2013

by Xentral Methods

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - Akta 757 : AKTA PENGURUSAN STRATA 2013

Read More


Aku Ada

by akuorgbiasa

Boleh ke lelaki dan perempuan menjadi BFF? Kawan baik tanpa sebarang perasaan? Jep dan Tal, boleh dikatakan bersahabat sejak mereka lahir! Walau berbeza jantina, tak menggugat persahabatan mereka. ...

Read More


Alice in wonderland

by Lewis Carroll

Alice's adventures in wonderland

Read More


All Around The Moon

by Jules Verne

A book by Jules Verne

Read More


All cats are gray

by Andre Alice Norton

All cats are gray by Andre Alice Norton

Read More


Amalan Terbaik Pengurusan Universiti

by Ed: Nor Azzah Momin & Hafizah Marzuki

Penerbitan buku Amalan Terbaik Pengurusan Universiti ialah hasil penulisan penulis yang terlibat secara langsung dalam pengurusan universiti. Bab yang terkandung dalam buku ini ialah hasil daripada pe ...

Read More


Amazon SimpleDB: LITE

by Prabhakar Chaganti

This focused book is an extracted LITE version of Packts full: Amazon SimpleDB Developer Guide. It concentrates on getting a grounding in the value of SimpleDB, and shows how to set up an AWS account, ...

Read More


Aplikasi Psikologi dalam Pendidikan

by Zarina Ashikin Zakaria & Norhana Abdullah

Buku ini memberi tumpuan kepada penggunaan konsep dan prinsip psikologi yang berkesan dalam proses pengajaran dan pengajaran. Buku ini juga membincangkan teori perkembangan dan perbezaan individu dari ...

Read More


Arch Linux Environment Setup How-to

by Ike Devolder

Each task expresses a specific task for setting up an Arch Linux environment. The recipe as a solution is a carefully organized set of instructions to perform the task as efficiently as possible and a ...

Read More


of 14 pages