Category : Islam

of 3 pages

#Cantik - Wanita Seindah Mutiara

by Ustazah Datuk Dr. Norhafizah Musa

Kecantikan adalah fitrah kurniaan Allah s.w.t. yang tidak mampu dielak ataupun dinafikan oleh sesiapa di dunia. Makna kecantikan dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu kecantikan lahiriah dan ke ...

Read More

Please login to borrow the book.


ACCOUNTING for Islamic Banks

by Maliah Sulaiman,Noraini Mohd Ariffin, Ros Aniza Mohd Shariff

Given the phenomenal growth in Islamic banking and finance, the industry faces many regulatory, operational and accounting issues. The effort by the Accounting and Auditing Organization for Islamic Fi ...

Read More

Please login to borrow the book.


Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam

by Ahmad Munawar Ismail, Kamarul Azmi Jasmi

Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam merupakan sebuah buku yang berkisar kepada peranan akidah terhadap penghayatan akhlak para pelajar. Akidah daripada perspektif Islam diibaratkan seperti tunjan ...

Read More

Please login to borrow the book.


Doa dalam Al-Quran, Kisah dan Tafsiran

by Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmoodi

Al-Quran adalah rujukan terbaik bagi umat manusia. Padanya ada segala-galanya. Termasuklah doa-doa yang seringkali diamalkan oleh umat Islam. Beramal dengan doa dari Al-Quran dapat meningkatkan ...

Read More

Please login to borrow the book.


EKONOMI MENURUT TASAWUR ISLAM Perbincangan Terhadap Andaian

by MOHD ZULKIFLI MUHAMMAD

Buku ini bertujuan membincangkan andaian yang dipakai dalam ekonomi Islam arus perdana iaitu andaian kehendak manusia yang tidak terhad. Sehingga kini, tidak ada buku yang ditulis dalam bahasa Melayu ...

Read More

Please login to borrow the book.


ENGLISH FOR DAEES - POLITENESS STRATEGY IN DA'WAH: USING CONDITIONALS IN ISLAMIC

by Tun Nur Afizah Zainal Ariff

Essentially, the daees/the propagators of Islam or people who are interested to da’wah/propagate Islam are often reminded that they have to try to “Invite all to the way of thy Lord with wisdom an ...

Read More

Please login to borrow the book.


Filantropi Islam dan Wakaf di Malaysia

by Muhammad Hisyam bin Mohamad & Nur Syahidah binti Abdul Jalil

Buku ini membicarakan tentang konsep kedermawanan, wakaf korporat dan peranan-peranannya dalam dunia Islam. Dua bab awal membicarakan sumber asal pensyariatan dan jenis-jenis kedermawanan dalam Islam ...

Read More

Please login to borrow the book.


Islam dan Hubungan Antara Penganut Agama

by Azizan binti Baharuddin, Enizahura binti Abdul Aziz, Mohd Amiruddin bin Kamarulzaidi

Buku ini membincangkan perspektif Islam tentang hubungan antara penganut agama melalui dua kerangka utama-fiqh (kefahaman yang mendalam) dan kemasyarakatan. Empat bab awal dalam buku ini menjelaskan h ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 3 pages