Category : Islam

of 3 pages

ISLAM DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT

by Editor: Zanariah Noor, Wahibah Twahir@H. Tahir, Mohd Noor Daud, Azmil Hashim

Buku ini merupakan kompilasi hasil karya ahli-ahli akademik dengan tajuk-tajuk yang bersesuaian dengan tema Islam, pendidikan dan masyarakat yang meliputi pelbagai bidang disiplin ilmu. Kedudukan Isla ...

Read More

Please login to borrow the book.


ISLAM: THE SPIRIT OF CREATIVITY

by PROF. DR. JAMAL AHMED BASHIER BADI

This book originated in a series of academic articles that discussed the multi-faceted aspects of creativity in the Islamic worldview. It was deemed beneficial to convert the material into a textbook ...

Read More

Please login to borrow the book.


Islamic Entrepreneurship

by Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali, Jamal Abdul Nassir & Asmaddy Haris

This book is published for readers to gain exposure and knowledge related to the Islamic Entrepreneurship. It is hoped that it will become an important reference in Islamic Entrepreneurship. Hopefully ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kau Sembah Apa? Part 2

by Ahmad Iqram Mohamad Noor

Jika ajaran sesat dalam Islam di Malaysia kita ada Ayah Pin dan Rasul Melayu. Perkara yang sama juga berlaku kepada agama lain, malah ajaran-ajaran mereka itu telah berkembang di Malaysia. Ia me ...

Read More

Please login to borrow the book.


Kenapa Babi Tidak Halal?

by Samhani Ismail

Membongkar Hikmah Pengharaman Babi “Banyak sekali perkara yang bermain di fikiran apabila membaca buku ini. Daripada isu mudarat lebih daripada khasiat, pengubahsuaian genetik, peranan kajian, ke ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pemikiran Kontroversi Imam Ibu Taimiyyah

by Dr. Mohamad Kamil Hj. Ab. Majid

Buku ini adalah sebuah penelitian ilmiah yang menggunakan sumber daripada karya Ibnu Taimiyyah sendiri. Ia disediakan bagi menolak tuduhan bahawa Ibnu Taimiyyah menerima tajsim dan tasybih. Buku in ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pengurusan Hukum Syarak Menurut Perspektif Usul Fiqh Sumber Hukum Syarak Siri I

by Selamat Hashim

Fiqh membincangkan tentang hukum perkara yang berbentuk amali (peri laku) dengan menerangkan dalil setiap hukum tersebut secara terperinci, manakala Usul Fiqh pula menerangkan bagaimana hukum tersebut ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pengurusan Hukum Syarak Menurut Perspektif Usul Fiqh Sumber Hukum Syarak Siri II

by Selamat Hashim

Buku Pengurusan Hukum Syarak Menurut Perspektif Usul Fiqh mengandungi tiga siri, iaitu Siri I: Hukum Syarak, Siri II: Sumber Hukum Syarak, dan Siri III: Kaedah Penetapan & Perundangan Hukum Syarak. ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 3 pages