Category : Business & Management

of 2 pages

Pekerja Industri - Isu & Teknik Penyelesaiannya

by Hamdan Abd. Kadir

Organisasi mahupun sektor industri sering mensasarkan produktiviti yang tinggi, kualiti yang memberangsangkan, dan prestasi kerja yang cemerlang. Pekerja dianggap seperti “mesin penggerak” utama k ...

Read More

Please login to borrow the book.


PENDAHULUAN KEPADA KAEDAH PENILAIAN PELABURAN HARTA TANAH

by Mohd Hasrol Haffiz Aliasak, Mohd Farid Sa’ad

Kaedah Penilaian Pelaburan Harta Tanah merupakan salah satu teknik atau kaedah penilaian yang digunakan oleh juruukur penilaian bagi menaksir dan menilai harta tanah pelaburan di mana pendapatan sewa ...

Read More

Please login to borrow the book.


Pengorganisasian Organisasi

by Noraniza Yusoff

Buku teks ini berfaedah kepada pelajar program pengurusan pembangunan, pengurusan, organisasi dan program lain. Buku ini diterbitkan bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan berkenaan pengorganisas ...

Read More

Please login to borrow the book.


Urban Structure and Sustainable Urban Transport

by Mehdi Moeinaddini, Zohreh Asadi - Shekari, Zahid Sultan, Muhammad Zaly Shah & Amran Hamzah

Considering high accessibility without negative externalities in urban development makes researchers think about the relationships between urban structure and car usage. Although previous studies in t ...

Read More

Please login to borrow the book.


of 2 pages