Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
PEMANTAUAN DAN PENGURUSAN RISIKO KEBISINGAN DI TEMPAT KERJA

by Nor Azali Azmir

Publisher - Penerbit UTHM

Category - General Academics

Buku ini mendedahkan berkenaan dengan ilmu pengetahuan mengenai pemahaman pemantauan dan pengurusan risiko kebisingan di tempat kerja serta prosedur untuk menjadi orang yang kompeten bising. Kewujudan persekitaran bising adalah berpunca daripada sumber bising seperti mesin, jentera atau persekitaran. Tenaga bising adalah salah satu bahaya fizikal, dengan maksud ianya boleh menyebabkan kecacatan pendengaran bergantung kepada keamatan dan kekerapan terdedah pada sumber bahaya tersebut. Program pemuliharaan pendengaran yang berkesan menjadi salah satu latihan kepada pekerja untuk melindungi pendengaran. Pihak pengurusan seharusnya menekankan aspek-aspek yang wajib diikuti menurut Peraturan-Peraturan Kilang dan Jentera (Pendedahan Bising) 1989. Peraturan ini menjadi sumber rujukan utama secara langsung kepada pihak pengurusan dan secara tidak langsung kepada seseorang yang ingin menjadi orang yang kompeten bising pada masa hadapan. Semoga buku ini memberi manfaat dalam memahami ilmu pengetahuan pemantauan pendedahan ke atas bunyi bising dan menjadi rujukan awal kepada orang yang kompeten bising dalam pemantauan dan pengurusan risiko kebisingan pekerjaan dalam industri di Malaysia.

Please login to borrow the book.