Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Pengurusan Harta dan Keusahawanan Islam

by Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali

Publisher - Penerbit USIM

Category - Finance & Investments

Dunia keusahawanan telah berkembang pesat diserata dunia dan merupakan salah satu alternatif bidang pekerjaan dalam kalangan penduduk dunia termasuk di Malaysia. Pelbagai konsep dan pendekatan keusahawanan diperkenalkan dalam kalangan sarjana dan ilmuwan sama ada dalam konteks konvensional ataupun Islam. Buku ini sangat sesuai dimiliki oleh individu ataupun pihak-pihak tertentu yang mementingkan konsep keusahawanan berteraskan ilmu naqli dan aqli dalam menyediakan satu model keusahawanan Islam menurut al-Quran dan hadis bagi memastikan kualiti usahawan Muslim sentiasa menepati kehendak syarak dan mencapai matlamat yang telah ditetapkan.

Please login to borrow the book.