Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
Pengorganisasian Organisasi

by Noraniza Yusoff

Publisher - UUM Press

Category - Business & Management

Buku teks ini berfaedah kepada pelajar program pengurusan pembangunan, pengurusan, organisasi dan program lain. Buku ini diterbitkan bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan berkenaan pengorganisasian organisasi merangkumi konsep organisasi, jenis organisasi, teori, struktur pengorganisasian, kepimpinan, komunikasi dan lain-lain. Buku ini dapat memberikan pendedahan berkenaan aktiviti pengorganisasian organisasi seperti pengulangan dan prinsip-prinsip yang menjadi panduan kepada organisasi.

Please login to borrow the book.