Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
EKONOMI MENURUT TASAWUR ISLAM Perbincangan Terhadap Andaian

by MOHD ZULKIFLI MUHAMMAD

Publisher - UMK Press

Category - Islam

Buku ini bertujuan membincangkan andaian yang dipakai dalam ekonomi Islam arus perdana iaitu andaian kehendak manusia yang tidak terhad. Sehingga kini, tidak ada buku yang ditulis dalam bahasa Melayu mahupun bahasa Inggeris yang menerangkan dengan lengkap tentang andaian kehendak manusia yang tidak terhad dalam ekonomi Islam dari konteks tasawur Islam. Bahkan belum ada lagi buku yang ditulis dalam bahasa Melayu tentang andaian ekonomi Islam secara umum. Walaupun terdapat buku dalam bahasa Inggeris tentang andaian dalam ekonomi Islam tetapi ia lebih kepada andaian sumber alam yang terhad (scarcity of resources) dan bukannya andaian kehendak manusia yang tidak terhad (unlimited wants). Oleh itu, buku ini amat sesuai untuk bacaan umum dan rujukan di peringkat universiti, kolej, sekolah menengah, institusi kewangan dan institusi penyelidikan yang berkaitan dengan ekonomi kewangan dan perbankan Islam. Buku ini juga boleh menjadi koleksi peribadi pembaca kerana maklumat yang dimuatkan amat bernilai dan sukar diperoleh daripada bahan bacaan lain.

Please login to borrow the book.