Available for borrowing.

( 1 / 1 unit )

Loan Duration (day): 7
SYURA DALAM PENGURUSAN MODEN: PRINSIP DAN PELAKSANAAN SECARA MENYELURUH

by Ahmad Bashir Aziz & Wazin Man

Publisher - UUM Press

Category - General Academics

Pembinaan budaya pengurusan Islam dalam pengurusan tidak lahir berasaskan pemikiran dan teori akal yang dikemukakan oleh tokoh-tokoh pemikir pengurusan semata-mata, bahkan ia bergantung kepada kaedah, prinsip dan sistem yang dikemukakan dalam Islam berpedomankan wahyu. Dalam buku ini, institusi Syura akan diperlihatkan sebagai kaedah terbaik dalam proses pembuatan keputusan (Decision Making Process). Keunikan sistem Islam kerana fungsinya membentuk, merencanakan, merancang dan mencegah daripada berlakunya sebarang penyelewengan dalam pengurusan. Dalam persekitaran yang dinamik, keupayaan organisasi mengekal dan meneruskan reputasi menerusi sistem pengurusan yang cekap bakal menampilkan perkhidmatan yang mampu menarik pelanggan secara berterusan. Oleh itu, keunggulan sistem Islam tidak harus dipertikaikan dalam konteks ini, kejayaannya adalah jaminan Allah yang menciptakan manusia, dan siapalah kita sebenarnya di sisi Allah SWT

Please login to borrow the book.